• कृषक र प्रविधि पत्रिकामा उद्यमी फेलोशिप    कृषक र प्रविधि को ५०औं अंकमा हाम्रो उद्यमी फेलोशिप कार्यक्रम पनि प्रकासित भएकोमा हामी R&D Innovative Solutions, विशेष गरि Ms. Sunita Nhemaphuki र Mr. Damber Khanal , लाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौ l

    उद्यमी फेलोशिप अन्तर्गत व्यावसायिक फार्ममा नै बसी तपाई पनि प्राविधिक, व्यावहारिक एवंम् व्यावसायीक ज्ञान र शिप हासिल गर्न सक्नु हुन्छ l यहि जेष्ठ महिना बाट यो वर्षको दोस्रो तालिमको लागि आवेदन पनि छिटै खोल्ने छौ l थप जानकारी का लागि हाम्रो साथ बनाई राख्नु होला l


    View On Facebook

 
Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com