• उद्यमी फेलोशिप - व्यवसायिक कृषि तालिम - Isap

    उद्यमी फेलोशिप - व्यावसायीक कृषि तालिम, अब नयाँ Facebook पेजमा

    हामीले उद्यमी फेलोशिप - व्यावसायीक कृषि तालिमबारे जानकारी सहज रुपमा उपलब्द गराउने उद्देश्यका साथ उधमी फेलोशिपमा केन्द्रित नयाँ Facebook पेज बनाएका छौ l

    एस पेज मार्फत तपाई उपलब्द तालिम सम्बन्धि जानकारीका साथै तालिमका प्रशिक्षक र सफल उधमीहरुका प्रेरणादायी उद्यम यात्रा र प्रशिक्षार्थीहरुको तालिमको अनुभव पनि पढ्न सक्नुहुन्छ l


    View On Facebook

 
Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com